POST ADDRESS:

Ukraine, Kiev region, Makariv, Frunze st. 30/60, 08000

tel.: + 380 (044) 383-83-81

PRODUCTION CAPACITY ADDRESSES:

Kiev region, Makariv, 65 km of the highway Kyiv-Zhytomyr